logo    Galerie Art Francesco  Elektronický obchod   Umění s příběhem 

Úvod » Ostatní produkty » KURZ: Tajemství grafiky s malířem Ivanem Svatošem


        

KURZ: Tajemství grafiky s malířem Ivanem Svatošem

Kreativní kurz, originální vánoční dárek

img

 

naše cena bez DPH: 4 364 Kč
naše cena s DPH (10 %):
4 800 Kč

do košíku:
  ks  

Vhodné jako VÁNOČNÍ DÁREK
V případě zájmu vám rádi vystavíme dárkový poukaz.

jedinečný zážitkový workshop

TAJEMSTVÍ GRAFIKY
s malířem Ivanem Svatošem

NECHTE SE zasvětit do tajemství gra1ické tvorby...
Už za cı́saře Rudolfa II. byli pražštı́ rytci jedni z nejváženějšı́ch a nejžádanějšı́ch
umělců - jejich tvorba totiž umožňovala nejen uměleckou originalitu jako v malı́řstvı́,
ale i možnost svá dı́la rozšı́řit mezi sběratele prostřednictvı́m autorských tisků.
V tomto jedinečném kurzu si pod vedenı́m malı́ře a grafika Ivana Svatoše vyzkoušı́te
toto „magické“ výtvarné řemeslo, v němž se mı́sı́ vůně tiskařských barev.


Nic se nevyrovná pocitům při tisku grafiky. Zažijete neopakovatelný pocit elektrizujícího napětí plného tajemství a očekávání…“


Na cestě za vlastnı́ grafikou budete provázenı́ samotným Ivanem Svatošem – pod jeho dohledem
si vyzkoušı́te cestu od formovánı́ vlastnı́ho námětu přes jeho zhmotněnı́ na papı́ře až po konečný
autorský tisk. Ten bude probı́hat na zcela unikátnı́m tiskařském stroji, jenž je jediným svého druhu
na světě – i jeho přı́běh se dozvı́te na kurzu.

Na workshopu vám prozradíme:
·  proč tiskař své výtvory hladı́ a měl by být pověrčivý
·  jak z chyb udělat přednosti
·  jakými rycı́mi nástroji vytvořit zajı́mavé efekty


Pro koho je kurz vhodný?
Pro začátečnı́ky i zkušenějšı́ výtvarnı́ky. Malı́ř Ivan Svatoš bude přı́tomen po celou dobu kurzu vždy pohotový s radou.
K dispozici bude navı́c i asistent.


Obsahem kurzu je 6 vyučovacích hodin
·  Úvod do grafických technik, historický vývoj
·  Grafika jako investice - jak správně grafiku sbı́rat
·  Návrh na gra)iku
·  Suchá jehla
·  Linoryt
·  Zpracovánı́ matrice
·  Tisk gra)ických listů (domů si odnesete od každé
techniky tři výtisky a skripta)

V ceně je:
·  zapůjčenı́ výtvarných potřeb, materiál pro matrici (lino, hlinı́ková destička)
·  papı́ry
·  káva a čaj
·  skripta
·  tři výtisky


Na hodině budete potřebovat vlastnı́ psacı́ potřeby a pak už jen otevřenou kreativnı́ mysl :-)
Se všı́m ostatnı́m vám poradı́me.

T E R M Í N
…………………………………..
prvnı́ lekce
sobota 8. února 2020
9:00-11:30 hod.
druhá lekce
sobota 7. března 2020
9:00-11:30 hod